Dnes:14°C

Zítra:10°C

Čtvrtek 29.9. Michal
Menu

Čerpací stanice Kontrola pohonných hmot loni dopadla historicky nejlépe

Kontrola pohonných hmot loni dopadla historicky nejlépe

foto: Pixabay

15. 02. 2020 - 15:00

Česká obchodní inspekce (ČOI) i v loňském roce průběžně sledovala kvalitu pohonných hmot na čerpacích stanicích v celé České republice. Celkem v tomto období odebrala 2 668 vzorků. Parametrům kvality nevyhovělo 18 z nich, což znamená necelé jedno procento. S přihlédnutím k roku 2018 jde o zlepšení, v předloňském roce totiž nevyhovělo 1,1 procenta odebraných vzorků. ČOI uložila v loňském roce zákaz prodejde na 86 034 litrů pohoných hmot. Jejich hodnota byla 2 721 601 korun.

Česká obchodní inspekce vyhodnotila výsledky kontrol kvality pohonných hmot za rok 2019, které prováděla na čerpacích stanicích v celé republice. Inspektoři ČOI celkem formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů zkontrolovali 2 668 vzorků automobilových benzinů, motorové nafty, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a ethanolu E85. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 18 vzorků, což představuje 0,7 %. Oproti roku 2018, kdy z celkového počtu 2 645 odebraných vzorků pohonných hmot nevyhovělo jakostním požadavkům 28 vzorků, což je 1,1 %., došlo v roce 2019 ke zlepšení jakosti pohonných hmot.

Rok 2019 dopadl lépe než rok předchozí

V porovnání výsledků s rokem 2018 bylo v roce 2019 zaznamenáno výrazné zlepšení jakosti u vzorků automobilových benzinů (ze 1,9 % na 0,3 %). Zhoršení jakosti bylo zaznamenáno u vzorků motorové nafty (z 0,7 % na 1,0 %), LPG pro pohon (z 0,0 % na 0,3 %) a ethanolu E85 (z 0,0 % na 10,0 %). Nulové hodnoty vykazovaly odebrané vzorky CNG.

Při kontrolách jakosti pohonných hmot v roce 2019 se objevily odchylky závažnějšího charakteru, které nasvědčují tomu, že mohou být do pohonných hmot přidávány složky mající podstatný vliv na jakost pohonných hmot. V těchto případech může docházet nejen k poškození spotřebitele, negativnímu vlivu na životní prostředí, ale i k daňovým únikům.

Česká obchodní inspekce uložila v průběhu roku 2019 v 11 případech opatření ve formě  zákazu prodeje pohonných hmot na 86 034,07 litru pohonných hmot v hodnotě 2 721 601,54 korun.

Tyto pohonné hmoty nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami.

Další články