Živé pasti 2024
Čtvrtek 30.5.
Svátek má Ferdinand
Menu

Kraj přidělí kotlíkové dotace celkem 1 426 úspěšným žadatelům

Kraj přidělí kotlíkové dotace celkem 1 426 úspěšným žadatelům

foto: OK

19. 02. 2020 - 11:00

Přidělení kotlíkových dotací celkem 1 426 úspěšným žadatelům schválila Rada Zlínského kraje. Rozděleno mezi ně bude 159 688 519 korun. Dotace jsou určeny na výměnu starých, nevyhovujících kotlů na pevná paliva za nové, nízkoemisní zdroje tepla v rodinných domech na území Zlínského kraje. Kraj realizuje Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III., tzv. kotlíkové dotace, v rámci Operačního programu životní prostředí 2014–2020.

„Rodinné domy patří k významným znečišťovatelům ovzduší. Smyslem kotlíkových dotací je motivovat jejich majitele k tomu, aby přistoupili k výměně starých kotlů za ekologičtější způsoby vytápění vedoucích ke snižování škodlivých emisí vypouštěných do ovzduší. Jsme proto velmi rádi, že je ve Zlínském kraji o tyto dotace mezi lidmi opakovaně velký zájem," uvedl radní Zlínského kraje Jan Pijáček, zodpovědný za řízení dotačních programů.

Kotlíkové dotace mohou lidé využít na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj tepla, kterým může být kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přikládáním), plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. Podporována přitom je výměna kotlů realizovaná v období od 15. července 2015 (tedy i zpětně).

Již třetí kolo kotlíkových dotací vyhlásil Zlínský kraj vloni v září. Elektronický příjem žádostí spustil 15. října. Potvrdil se velký zájem veřejnosti, kdy jen během prvních 5 sekund od spuštění systému kraj přijal 2 843 elektronických žádostí. Pořadí žadatelů bylo stanoveno podle času, kdy úřad přijal jejich elektronickou žádost, a to s přesností na setiny vteřiny. Díky tomu, že se Zlínský kraj na tento očekávaný nápor dobře připravil, proběhl příjem žádostí bez komplikací. Celkově přišlo 3 011 elektronických žádostí (za celkem 334,5 milionu korun). Žadatelé pak měli 10 dní na to, aby svoji žádost na krajský úřad dodali také v listinné podobě. V této bylo doručeno 2 807 žádostí (za celkem 312,1 milionu korun).

Z celkového počtu 1 426 přidělených dotací jich žadatelé nejvíce využijí na nový plynový kondenzační kotel (503), dále na tepelné čerpadlo (446), kotel výhradně na biomasu s ruční podávkou paliva (324) a kotel výhradně na biomasu s automatickou podávkou paliva (153). Nejvíce podpořených žádostí je z okresu Vsetín (579), následují okresy Zlín (396), Uherské Hradiště (299) a Kroměříž (152).

„Dalších 40 žádostí bylo zařazeno do tzv. zásobníku projektů, tedy seznamu náhradních příjemců. Tyto žádosti budou v daném pořadí podpořeny v případě uvolnění finančních prostředků v rámci Programu,“ informovala Kateřina Peterek z oddělení absorpční kapacity Krajského úřadu Zlínského kraje. 

Další články