Čtvrtek 7.12. Ambrož/Benjamín
Menu

Lidé nemusí dokládat příjmy za první čtvrtletí

Lidé nemusí dokládat příjmy za první čtvrtletí

foto: Pixabay

30. 04. 2020 - 06:00

Každé čtvrtletí dokládají ve standardní situaci příjemci příspěvku na bydlení a přídavku na dítě příjmy a uhrazené náklady na bydlení za předchozí kvartál. Momentálně se jedná o podklady za 1. čtvrtletí roku 2020.

Na základě zákona č. 160/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020 momentálně není třeba tyto podklady Úřadu práce ČR dokládat. Automaticky klientům přizná stejnou výši dávek jako pro březen 2020. Jedná se o dočasné změny, platné pro toto čtvrtletí.

Pokud během 1. kvartálu došlo ke snížení příjmu či zvýšení nákladů na bydlení, stačí tyto změny doložit, jakmile to bude možné. Úřad práce ČR je zohlední od měsíce, ve kterém tuto informaci dostane.

„Zásadním cílem těchto úprav je ulehčit příjemcům dávek státní sociální podpory plnění povinností, které vůči Úřadu práce ČR mají, a zároveň snaha omezit nadbytečný kontakt s úřadem,“ sděluje ředitelka Odboru nepojistných sociálních dávek Generálního ředitelství ÚP ČR Zdeňka Cibulková.

V rámci snahy o ochranu zdraví klientů i samotných zaměstnanců ÚP ČR, přijal úřad bezpečnostní opatření, jejichž cílem je eliminace osobního kontaktu. Lidé s ním mohou komunikovat jinak než osobně, jak v případě žádostí o dávky a podpory či zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, tak i v případě dokládání rozhodných skutečností pro tyto dávky. Žádosti, další formuláře a podklady mohou zasílat elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailem, poštou nebo odevzdat do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě.

Další články