Dnes:15°C

Zítra:13°C

Středa 30.9. Jeroným
Menu

Nemocnice v kraji dostanou přes 8 milionů

Nemocnice v kraji dostanou přes 8 milionů

foto: Pixabay

02. 02. 2020 - 12:00

Plány oprav a technického zhodnocení majetku, který kraj pronajímá svým nemocnicím, schválila Rada Zlínského kraje. Jsou do něj zahrnuty práce v celkové hodnotě přesahující 8 milionů korun, které letos hodlají uskutečnit Uherskohradišťská, Kroměřížská a Vsetínská nemocnice.

„Vzhledem k tomu, že jde o majetek, který jako kraj těmto třem nemocnicím pronajímáme, plány oprav a technického zhodnocení nad rámec obvyklého udržování musí podle aktuálních potřeb schvalovat krajská rada. Takto odsouhlasené akce nemocnice uskuteční a následně nám je vyfakturují," vysvětlil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Uherskohradišťská nemocnice letos například opraví topení v budově patologie (náklady 295 tisíc korun), dále komunikaci, chodník a parkovací stání u ubytovny Na nožkách (593 tisíc korun) a rozšíří také parkovací plochu za izolačním pavilonem, aby zde mohlo parkovat až 30 automobilů (490 tisíc korun).

Kroměřížská nemocnice opraví příjezdovou komunikaci do nemocnice, a to od vjezdu až po kyslíkovou stanici, včetně chodníku u budovy dopravy. Položen zde bude nový asfaltový povrch (3,990 milionu korun). Dále vymění dorozumívací zařízení na oddělení interny I a II a oddělení ošetřovatelské péče v budově B (1,407 milionu korun) a ve stejné budově opraví také střechu (308 tisíc korun).

Vsetínská nemocnice přistoupí k opravě elektrických rozvaděčů včetně přívodů v budově G (515 tisíc korun) a rovněž k opravě horizontálního rozvodu vody na oddělení ortopedie (573 tisíc korun). 

Krajská nemocnice T. Bati hospodaří na vlastním majetku, který ji v roce 2011 převedl Zlínský kraj, proto plán oprav a technického zhodnocení krajské radě ke schválení nepředkládá.

0 komentářů

Další články