Dnes:6°C

Zítra:6°C

Středa 26.2. Dorota
Menu

Peníze v kraji Rada schválila plán přípravy investičních akcí za 700 milionů

Rada schválila plán přípravy investičních akcí za 700 milionů

foto: Pixabay

02. 10. 2019 - 10:01

Plán přípravy investičních akcí a oprav Zlínského kraje schválila na svém pondělním jednání krajská rada. Plán vychází z prioritních požadavků krajských příspěvkových organizací a obsahuje akce za téměř 700 milionů korun. Díky němu bude mít kraj připravené projekty pro možnou okamžitou realizaci nebo pro možnosti zařazení projektů do žádostí o dotace.

„Často se potýkáme s tím, že zastupitelstvo schválí určitý objem finančních prostředků, ale z důvodů administrativních komplikací, průtahů s veřejnými zakázkami atd. se jednotlivé akce posunují a schválené prostředky tak zůstávají nevyčerpány. Naší snahou však je proinvestovat v maximální míře schválené finanční prostředky v tom daném roce, a to tak, že akce, které bude nutno v čase posunout, nahradíme akcemi připravenými. A k tomu nám právě poslouží schválený plán přípravy investičních akcí a oprav s tím, že plán přípravy obsahuje akce ve výši téměř 700 milionů korun,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Příprava stavebních investičních akcí a oprav je dlouhodobý proces, trvající řádově několik měsíců, často však i několik let. Při plánování investičních akcí nelze předem předjímat problémy, které mohou v průběhu jejich přípravy vyvstat a někdy, v krajním případě, i znemožnit jejich vlastní realizaci. Proto je žádoucí připravovat více akcí, s cílem jejich postupného zařazování k realizaci, a to podle konkrétních možností krajského rozpočtu i stupně připravenosti jednotlivých akcí.

„V krajském zásobníku tak budeme mít připraveny projekty ve výši ročního rozpočtu Zlínského kraje na stavební investice. To vše nad rámec již schválených a probíhajících akcí,“ sdělil Libor Pecháček, vedoucí odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje.

V plánu figurují akce veškerého rozsahu, tedy od malých akcí přístupných pro menší firmy až po významné akce dosažitelné pro velké stavební společnosti. Jsou mezi nimi například vznik nové výjezdové základny zdravotnických záchranářů v Otrokovicích, rekonstrukce střechy na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště, revitalizace budovy Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí nebo rekonstrukce výtahů v Domovech pro seniory Nezdenice a Uherský Brod a v Domovech pro osoby se zdravotním postižením Kunovice – Cihlářská a Velehrad – Buchlovská. Akce zatím nejsou pro realizaci finančně kryty, zajištěna je pouze jejich projektová příprava.

„Jako významný investor v regionu samozřejmě vnímáme problémy, které dnes ve stavebnictví jsou. Jde zejména o nedostatek lidských zdrojů, komplikace se subdodavateli a dodavateli stavebních materiálů či obtíže se zajištěním profesí. Chceme proto stavebním firmám vyjít vstříc lepším plánováním stavební sezóny, rozprostřením stavebních akcí do celého roku, tedy i mimo letní měsíce, a uvolněním maximálního možného finančního objemu do stavebních investic ve Zlínském kraji,“ doplnil hejtman Jiří Čunek.

Mimo výše uvedený plán akcí jsou a budou do konce roku 2019 Zlínským krajem vypsány veřejné zakázky na stavební práce ve výši přes půl miliardy korun u již připravených a běžících investičních akcí.

Lukáš Blokša
Autor: Lukáš Blokša

0 komentářů

Další články