Živé pasti 2024
Čtvrtek 30.5.
Svátek má Ferdinand
Menu

14|15 Baťův institut Charitativní koncert sklidil obrovský potlesk

Charitativní koncert sklidil obrovský potlesk
Zdroj: ZK

13. 06. 2019 - 11:19

Zpříjemnit si večer tóny symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany v podání zlínské filharmonie si v úterý 11. června přišlo poslechnout na třináct set návštěvníků. Před hlavním koncertem Filharmonie Bohuslava Martinů vystoupila skupina Light & Love a závěr patřil videomappingu.

„Věřím, že poslech skladeb v podání naší zlínské filharmonie pod širým nebem přispěl k hodnotnému uměleckému zážitku a k nádhernému zakončení onoho letního dne. Zároveň děkuji všem, kteří přišli na koncert a tím přispěli na dobrou věc,“ uvedl Miroslav Kašný, radní pro oblast kultury, památkové péče, církví, mládeže a sportu.

Charitativní koncert se již stal pravidlem a každý rok ho navštěvuje velké množství posluchačů. „Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na uspořádání charitativního koncertu, chtěla bych poděkovat všem účinkujícím, ale také návštěvníkům za charitativní podporu. Věřím, že večer byl pro všechny zúčastněné výjimečným zážitkem, zvoleným tématem Má vlast B. Smetany jsme zakončili oslavy 100. výročí vzniku samostatného Československa a tečku na závěr nám připravili studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty aplikované informatiky v podobě videomappingu, kterým také patří moje poděkování,“ řekla za organizátory Petra Kubíková, ředitelka 14|15 Baťova institutu, příspěvkové organizace.

Výtěžek ze vstupného ve výši 63 900 korun, ke kterému bude připočten příspěvek návštěvníků do kasiček, je určen ve prospěch poskytování sociálně-zdravotní služby pro osoby s duševním onemocněním. Konkrétně půjde výtěžek do Center duševního zdraví zřizovaných neziskovými organizacemi Charita Uherské Hradiště a Centrum služeb a podpory Zlín, o. p. s. pro služby v Kroměříži. „Lidí s psychickými potížemi přibývá. S odbornou pomocí však tito lidé mohou žít běžným přirozeným způsobem ve svém domácím prostředí a zejména mě těší, že již nežijeme v době, kdy nemocní lidé byli odsouváni do ústavů. Protože se však ocitáme na pomezí sociálně-zdravotní pomoci, není finanční zajištění těchto služeb ideální, proto patří velké poděkování všem, kteří jakýmkoliv způsobem finančně přispěli a podpořili dobrou věc. “ popsala Michaela Blahová, radní pro oblast sociálních záležitostí, neziskového sektoru a rodinné politiky, která stejně jako radní Miroslav Kašný převzala nad akcí záštitu.

Další články